21 Δεκεμβρίου 2021 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων με ΕΕ