29 Δεκεμβρίου 2021 - 1ο Αίτημα Πληρωμής ύψους 3,56 δισ. €