Θεσμικό Πλαίσιο

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 καταρτίστηκε και υλοποιείται, έχοντας ως βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη δημόσια διαβούλευση και άλλα έγγραφα που είναι αναρτημένα παρακάτω: