9 Αυγούστου 2021 - Εκταμίευση Προχρηματοδότησης 3,96 δισ. €