Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Συγκεντρωτική ανάρτηση 231 διακηρύξεων από 161 Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, για την επιλογή αναδόχων έργων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Περισσότερα...

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 3ης Δ.Υ.ΠΕ.: ΤΜΗΜΑ Α: Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β: Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ

Περισσότερα...

Ενέργειες για την Επιχειρησιακή Λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Ενέργειες Προώθησης και Προβολής του έργου για την Πιλοτική Λειτουργία της υπηρεσίας “Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία”», Υποέργο 2 του έργου «SUB1: Ενέργειες για την Επιχειρησιακή Λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Ανεξάρτητης Διαβίωσης (B)

Περισσότερα...

Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση 8 Κέντρων Υγείας της 4ης Υ.Π.Ε. Τμήμα Α: ΚΥ Ζαγκλιβερίου, ΚΥ Ν. Μαδύτου, ΚΥ Σοχού, Τμήμα Β: ΚΥ Θέρμης, Τμήμα Γ: ΚΥ Πρίνου, ΚΥ Χρυσούπολης Τμήμα Δ: ΚΥ ΑΓ. Νικολάου, ΚΥ Κασσανδρείας»

Περισσότερα...

Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ”

Περισσότερα...

Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΒΕΛΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ»

Περισσότερα...