Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Α. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ.Ν ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Β. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ»

Περισσότερα...

Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο: «Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων»

Περισσότερα...

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Περισσότερα...

Προσβασιμότητα και φωτισμός προστασίας και ανάδειξης Κάστρου Καλαμάτας

Διεθνής Διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», της Πράξης «Sub.1.2.5 Προσβασιμότητα και φωτισμός Προστασίας και Ανάδειξης Κάστρου Καλαμάτας»

Περισσότερα...

Νέα έργα υποδομής στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο "Λοιπά Έργα Λειτουργικότητας" - Υποέργο 2 του έργου “SUB. 1 - Νέα έργα υποδομής στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου”

Περισσότερα...

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών – ΙΙΒΕΑΑ

Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΟΝΑΔΑΣ) ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3+ (BSL3+) και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΟΝΑΔΑΣ) ΡΑΔΙΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ]»

Περισσότερα...