Το πλήρες Σχέδιο

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin) και στις 8 Δεκεμβρίου 2023 εγκρίθηκε η αναθεώρησή του. Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 103 επενδύσεις και 76 μεταρρυθμίσεις και συγκεντρώνει 35,95 δισ. ευρώ (18,22 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ δάνεια).