Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)

Χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας

Περισσότερα...

Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό

Βασικός στόχος της δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων και η επέκταση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων και την απανθρακοποίηση της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη εξοικονόμηση της ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τουλάχιστον κατά 30% για κάθε κτίριο.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης

Η δράση αποσκοπεί στο να γίνουν παρεμβάσεις • Σε υποδομές παροχής νερού • Τηλεμετρίας-έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης • Προμήθειας ψηφιακών μετρητών νερού • Σε μονάδες αφαλάτωσης

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ωφελουμένων ανέργων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένων ανέργων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφείων-Ξενώνα)

Λειτουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Αλτζχάιμερ-Άνοια)

Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Ημερήσια Κέντρα και Κινητές Μονάδες Ενηλίκων)

Λειτουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Περισσότερα...