Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι προσκλήσεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης

Η δράση ενισχύει επιχειρήσεις που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής

Περισσότερα...

Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής δυναμικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών τους υποδομών

Περισσότερα...