Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι προσκλήσεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα - 2η Πρόσκληση

Το έργο αγορά στην υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας.

Περισσότερα...

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας και R&D (Produc-e Green)

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση δαπανών για τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων που θα παράγουν προϊόντα της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.

Περισσότερα...

Οικονομική ενίσχυση για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών - Dentist pass

Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής στα παιδιά, η εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και η ενημέρωση γονέων και παιδιών για την ανάγκη της επιμελούς φροντίδας της στοματικής υγιεινής.

Περισσότερα...