Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Βιομηχανικά Διδακτορικά

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από τη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην μεταφορά τεχνογνωσίας για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα "Smart Readiness" - Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεσή τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων όπου η χρηματοδότηση αφορά στη διαμόρφωση των χώρων και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και στην επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δύο βρεφονηπιοκόμων για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας των χώρων.

Περισσότερα...