Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι προσκλήσεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πρόσκληση αιτήσεων ανέργων για Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες

Το Πρόγραμμα αφορά τη παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 50.000 ανέργους

Περισσότερα...

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης και του τουρισμού.

Περισσότερα...

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα αφορά στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών ακόμη και ατομικών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Περισσότερα...