10 Μαΐου 2022 - Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση