8 Απριλίου 2022 - Καταβολή 1ης πληρωμής 3,56 δισ. ευρώ