30 Σεπτεμβρίου 2022 - 2ο Αίτημα Πληρωμής ύψους 3,56 δισ. €