2 Αυγούστου 2021 - Κύρωση Σύμβασης Χρηματοδότησης με το Νόμο 4822