23 Ιουλίου 2021 - Υπογραφή Σύμβασης Χρηματοδότησης του Ελλάδα 2.0