19 Ιανουαρίου 2023 - Καταβολή 2ης πληρωμής 3,56 δισ. €