16 Μαΐου 2023 - 3ο Αίτημα Πληρωμής ύψους 1,72 δισ. € σκέλους επιχορηγήσεων