Αίτημα αναθεώρησης Ελλάδα 2.0

31 Αυγούστου 2023 - Αίτημα Αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή