16 Μαρτίου 2021 - Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο