Έργα

SUB7b. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εξειδίκευση του έργου «Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες ΑΑΔΕ: Ψηφιοποίηση των αρχείων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

Περισσότερα...

SUB7a. Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) στην ΑΑΔΕ

Περισσότερα...