Έργα

SUB10. Μελέτη για την αναβάθμιση των υποδομών και εκσυγχρονισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ στη Μαγουλέζα

Περισσότερα...

Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: SUB4. Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών

Περισσότερα...

Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας"

Περισσότερα...

SUB1. Θέσπιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης - κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα...

Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ - Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Περισσότερα...