Δυνητικοί Δικαιούχοι & Ωφελούμενοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ και ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

1.1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

Κάτοικοι Αστικών περιοχών, Κάτοικοι μη διασυνδεδεμένων νησιών, Κάτοικοι λιγνιτικών περιοχών (Μεγαλόπολη, Δυτική Μακεδονία), Παραγωγοί ΑΠΕ, Ευρύ Κοινό, Κάτοικοι οικισμών με ιδιαίτερη πολιτιστική ή τουριστική αξία και σε κέντρα πόλεων, κα

1.2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

Νοικοκυριά, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες), Δημόσιος Τομέας, ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, επενδυτές κα.

1.3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Ευρύ Κοινό, Βιομηχανία Πράσινης Τεχνολογίας, Αστικές Συγκοινωνίες Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ταξί κ.α

1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Επιχειρήσεις ύδρευσης, οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων σε τουριστικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ΟΤΑ, ΟΦΥΠΕΚΑ, Πολιτική Προστασία

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

2.1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

Ευρύ κοινό, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, Δημόσιος Τομέας

2.2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

Δημόσιος Τομέας (Δικαιοσύνη, Πολεοδομίες, Κτηματολόγιο, Μετανάστευση, ΕΦΚΑ, ΥΠΕΞ, ΚΕΠ, ΕΔΥΤΕ, Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ΕΟΤ, ΟΤΑ), πολίτες

2.3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

ΜΜΕ

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

3.1. Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, Εργαζόμενοι Πολίτες (ωφελούμενοι) κα.

3.2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ελληνικά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Εθνικές βιβλιοθήκες, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Σχολεία της χώρας, Μαθητές της χώρας (ωφελούμενοι) κα.

3.3. Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας

Πρωτοβάθμια Υγειονομική περίθαλψη, πολίτες της χώρας (ωφελούμενοι), Νοσοκομειακά Ιδρύματα, ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔIΠΥ, Ασθενείς με χρόνιες αναπηρίες, Νοσοκομείο Σωτηρία, Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου κα.

3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

Άτομα με αναπηρία, Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες , ΟΠΕΚΑ , ΟΑΕΔ, Νέοι γονείς, νέες μητέρες, πρόσφυγες κα.

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός

4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης

ΑΑΔΕ, Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές, Φορολογούμενοι, ΜΜΕ κα.

4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

Δημόσια Διοίκηση, Εθνική Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κα.

4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Δημόσιος Τομέας (Υπουργείο Δικαιοσύνης), Εθνική Σχολή Δικαστών, Πολίτες της χώρας

4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δημόσιος Τομέας, Ιδιώτες, Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις της χώρας

4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

ΟΔΑΠ, Δημόσιο, ΟΤΑ, Συμπράξεις, Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες, Ιδιώτες, Μεταφορές, Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Περιφερειακά Αεροδρόμια, Περιφερειακοί Λιμένες, ΟΣΕ, Πολιτισμικά Μνημεία, Καλλιτεχνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Σχολή Καλών Τεχνών κα), Επιχειρηματικά Πάρκα κα

4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

Δημόσιο, Επιχειρήσεις κα.