Αποφάσεις ένταξης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι αποφάσεις ένταξης των έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελλάδα 2.0.