Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα II» ενισχύει: • εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της χώρας (Πυλώνας Α) • οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη καθώς και ανήλικους υπό επιτροπεία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και κατοικούν σε πυρόπληκτές περιοχές (Πυλώνας Β) μέσω συστήματος επιταγών (voucher) 200 Ευρώ, που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της ΔΥΠΑ

Κατάθεση Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της ΔΥΠΑ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΑΕΙ και Αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ), προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Περισσότερα...

Πιλοτικό πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού για την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» αφορά στην Παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με αναπηρία.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων υποδομών εννέα (9) ερευνητικών Κέντρων, και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ»

Με την πρόσκληση καλούνται εννέα ερευνητικά κέντρα και το Ίδρύμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών να υποβάλουν τεχνικά δελτία για να υλοποιήσουν έργα για την ανάπτυξη των υποδομών τους με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων υποδομών τεσσάρων (4) Τεχνολογικών Φορέων στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ»

Με την πρόσκληση καλούνται τέσσερις τεχνολογικοί φορείς να υποβάλουν τεχνικά δελτία για να υλοποιήσουν έργα για την ανάπτυξη των υποδομών τους με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»

Η δράση ενισχύει επιχειρήσεις που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Περισσότερα...