Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι προσκλήσεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πιλοτικό πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού για την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» αφορά στην Παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με αναπηρία.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων υποδομών εννέα (9) ερευνητικών Κέντρων, και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ»

Με την πρόσκληση καλούνται εννέα ερευνητικά κέντρα και το Ίδρύμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών να υποβάλουν τεχνικά δελτία για να υλοποιήσουν έργα για την ανάπτυξη των υποδομών τους με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων υποδομών τεσσάρων (4) Τεχνολογικών Φορέων στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ»

Με την πρόσκληση καλούνται τέσσερις τεχνολογικοί φορείς να υποβάλουν τεχνικά δελτία για να υλοποιήσουν έργα για την ανάπτυξη των υποδομών τους με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης.

Περισσότερα...