Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι προσκλήσεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ.)

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.), προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Περισσότερα...

Πιλοτικό πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού για την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» αφορά στην Παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με αναπηρία.

Περισσότερα...