Έργα

Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη Δράση «Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Περισσότερα...

Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Στοχευμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω)

Περισσότερα...

Εξοικονομώ κατ’ οίκον - Κύκλος 2020

Περισσότερα...

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)

Περισσότερα...

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Περισσότερα...