Έργα

Θέσπιση Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης-Κατανομή Αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα...

Προκαταβολή για την Παροχή Υπηρεσιών για Συμβάσεις/ Έργα του ΤΑΑ

Περισσότερα...

Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ - Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Περισσότερα...

Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη Δράση «Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Περισσότερα...

Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: Υποέργο 2: Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω)-Δράση 16747

Περισσότερα...