Έργα

Ψηφιακή Εκπαίδευση Ατόμων που εργάζονται σε Υπηρεσίες Πρόνοιας

Περισσότερα...

Επικοινωνία και Δημοσιότητα για Δράσεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Περισσότερα...

Οριζόντια Τεχνική Βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Κεφάλαιο του RepowerEU

Περισσότερα...

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις-Φωτοβολταϊκά στις Επιχειρήσεις

Περισσότερα...